Zamówienia
„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku zgodnie z dokumentacją projektową”. WMN Grota Roweckiego 22A. Termin składania ofert: do 15.07.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 22A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku zgodnie z dokumentacją projektową”

Termin składania ofert: do 15.07.2021r.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II –remont instalacji elektrycznej dla WMN Grota Roweckiego 22A.

Na dole strony znajduje się komplet dokumentów do pobrania w celu sporządzenia oferty cenowej.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:ihauke@mzbm.sosnowiec.pl

Załączniki do pobrania: