Zamówienia
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej dot. głównych rozdzielnic elektrycznych (2szt) wraz z wyłącznikami p.poż.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 22b-32b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej dot. głównych rozdzielnic elektrycznych (2szt) wraz z wyłącznikami p.poż.”

Termin składania ofert: 05.02.2020 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 360-40-60

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac, wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy