Zamówienia
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Targowa 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 01.04.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku zgodnie z dokumentacją projektową”

Termin składania ofert: do 01.04.2022.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –remont instalacji elektrycznej dla WMN Targowa 16.

Na dole strony znajduje się komplet dokumentów do pobrania w celu sporządzenia oferty cenowej.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Załączniki do pobrania: