Zamówienia
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.07.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku”

Termin składania ofert: do 23.07.2021.

Zakres prac:

wykonanie instalacji oświetleniowej korytarzy piwnicznych w klatce nr 13 oraz 15 na dwóch poziomach piwnic

  • przewody mocować podtynkowo,
  • montaż lamp ledowych
  • montaż włączników

Ilość lamp, rozmieszczenie do uzgodnienia podczas wizji lokalnej z Zarządem Wspólnoty

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –remont instalacji elektrycznej Małachowskiego 13-15

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: wwaligora@mzbm.sosnowiec.pl tel 668325983