Zamówienia
„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Szczecińska 10 zgodnie z dokumentacją projektową”. Termin składania ofert do dnia 08.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku zgodnie z dokumentacją projektową”

Termin składania ofert: do 08.06.2021r.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II –remont instalacji elektrycznej dla WMN Szczecińska 10.

Na dole strony znajduje się komplet dokumentów do pobrania w celu sporządzenia oferty cenowej.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:ebelter@mzbm.sosnowiec.pl ; 32 364 20 24

Załączniki do pobrania: