Zamówienia
Wykonanie remontu pokrycia dachowego, docieplenie stropu styropapą oraz metodą wdmuchiwania granulatu, przemurowania kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert: do 01.10.2018r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu pokrycia dachowego, docieplenie stropu styropapą oraz metodą wdmuchiwania granulatu, przemurowania kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych”

Termin składania ofert: do 01.10.2018

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – Wykonanie remontu pokrycia dachowego, docieplenie stropu styropapą oraz metodą wdmuchiwania granulatu, przemurowania kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych” WMN Sobieskiego 3abc.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18

wkielczewska@mzbm.sosnowiec.pl