Zamówienia
Wykonanie resursu w dźwigach osobowych w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.12.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie resursu dźwigów osobowych″

Zakres prac:

Wykonanie resursu dźwigów osobowych (7szt) w klatkach 8,10,12,14,16,18,20

Termin składania ofert do dnia: 18.12.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Łukasz Bański 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy