Zamówienia
Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu strychu w budynku WMN Jagiellońskiej 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

1/ Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu strychu w V klatce  – wydzielenie odrębnego pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia w którym będzie instalacja monitoringu

2/ Wykonanie stolarki drzwiowej do w/w pomieszczenia

3/ Wykonanie drobnych prac elektrycznych niezbędnych do podłączenia aparatury

Termin składania ofert do dnia: 30.06.2021r.

Wykonawca zobligowany jest do wizji w terenie

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie- „Jagiellońska 3″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy