Zamówienia
Wykonanie szlabanu parkingowego. WMN Grota Roweckiego 9A. Termin składania ofert do dnia 04.03.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

Wykonanie szlabanu parkingowego.

szlaban o długości do 5 metrów biały z podświetleniem oraz taśmami ostrzegawczymi wyposażony w fotokomórkę, obsługiwany pilotem.
Do 30 pilotów kodowanych na mieszkanie.
wykonanie stopy fundamentowej
wykonanie zasilania szlabanu
wycena obsługi serwisowej
Termin składania ofert do dnia 04.03.2020 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Szlaban Grota Roweckiego 9A”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp.z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w terenie wyżej wymienionej wspólnoty.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Kontakt: 32 363 32 13