Zamówienia
Wykonanie szlabanu parkingowego. WMN Patriotów 4 i 6. Termin składania ofert do dnia 30.07.2017r.

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Patriotów 4 i 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

Wykonanie szlabanu parkingowego.

  • szlaban o długości do 5 metrów( bez podpórki) biały z podświetleniem oraz taśmami ostrzegawczymi wyposażony w fotokomórkę, obsługiwany pilotem.
  • 70 pilotów kodowanych na mieszkanie.
  • wykonanie stopy fundamentowej
  •  wykonanie zasilania szlabanu ze skrzynki administracyjnej
  • wycena obsługi serwisowej

Termin składania ofert do dnia 30.07.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Szlaban Patriotów 4 i 6”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp.z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w terenie wyżej wymienionej wspólnoty.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Kontakt: Igor Hauke 660-512-386