Zamówienia
Wykonanie szlabanu parkingowego. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert do dnia 10.10.2018r.

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

Wykonanie szlabanu parkingowego.

• szlaban o długości do 5 metrów( bez podpórki) biały z podświetleniem oraz taśmami ostrzegawczymi wyposażony w fotokomórkę, obsługiwany pilotem.
• 50 pilotów kodowanych na mieszkanie.
• wykonanie stopy fundamentowej
• wykonanie zasilania szlabanu ze skrzynki administracyjnej
• wycena obsługi serwisowej

Termin składania ofert do dnia 10.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Szlaban Pułaskiego 6-8”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp.z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w terenie wyżej wymienionej wspólnoty.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Kontakt: Igor Hauke 660-512-386