Zamówienia
Wykonanie utwardzenia przed budynkiem Niepodległości 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie utwardzenia przed budynkiem Niepodległości 6″

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych o powierzchni 225 m2

-montaż obrzeży 110 mb

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wycięciem i utylizacją asfaltu,  wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Termin składania ofert do dnia: 14.06.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – utwardzenie terenu Niepodległości 6

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy