Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla WMN Niepodległości 10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 19.07.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie utwardzenia terenu – płytami ażurowymi i zagospodarowanie zieleni „

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych 10cm  o powierzchni około 300,00m2

-montaż obrzeży 130 mb

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Zakup i montaż 24 szt gazonów betonowych wraz z nasadzeniem roślinności zimozielonej płożącej

Wykopanie przesadzenie zieleni ( żywopłoty krzewy , wyrównanie terenu zebranie darni nawiezienie ziemi i zasianie trawy w pasie zielenie przed wejściami do klatek )

Termin składania ofert do dnia: 19.07.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – utwardzenie terenu Niepodległości 10

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy