Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla WMN Patriotów 4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 02.02.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie utwardzenia terenu (działka 7327 obręb 9) WMN Patriotów 4″

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych o powierzchni 125 m2

-montaż obrzeży 50 mb

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

W załączniku do pobrania na dole strony zaznaczony teren do utwardzenia.

Termin składania ofert do dnia: 02.02.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – utwardzenie terenu Patriotów 4

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załącznik do pobrania: