Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

*Ilość metrów do utwardzenia – 158 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie

*Utwardzenie tłuczniem drogowym na podbudowie 15cm pod samochody osobowe w ilości 158 m2

*Utwardzenie płytami ażurowymi z podbudową i wykorytowaniem 158 m2

*Obrzeże chodnikowe 8cm około 60mb

*Wykonanie podjazdu do altany śmietnikowej z kostki brukowej 6cm (2,6m*1,5m) wraz z obrzeżami chodnikowymi (4cm) oraz  wykonanie wylewki wewnątrz wiaty śmietnikowej – powinien być skalkulowany demontaż istniejącego podjazdu

*Wymiana nawierzchni drogowej (asfalt – 20m*5m) przy wjeździe na parking – wraz z wymianą krawężników na nowe – około 40mb

*Nadmiar ziemi powinien być skalkulowany do wywozu.

*Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie – kontakt z Członkiem Zarządu 503 028 783

Termin składania ofert: do 23.04.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: 32 360 40 60