Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 13.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

*Ilość metrów do utwardzenia – 100 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie

*Utwardzenie tłuczniem drogowym na podbudowie 15cm pod samochody osobowe w ilości 100 m2

*Utwardzenie kostką brukową z podbudową i wykorytowaniem 100 m2

*Obrzeże chodnikowe 8cm około 50mb

*Nadmiar ziemi powinien być skalkulowany do wywozu.

*Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie

Termin składania ofert: do 13.05.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: 32 263-20-94