Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

*Ilość metrów do utwardzenia  około 196 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie

*Utwardzenie tłuczniem drogowym na podbudowie 15cm pod samochody osobowe w ilości około 196 m2

*Ułożenie płyt ażurowych betonowych o grubość 10 cm  około 196m2

*Ułożenie krawężników drogowych najazdowych około 70mb

*Nadmiar ziemi powinien być skalkulowany do wywozu.

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert: do 30.05.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: 32 363 32 13 Jarosław Klimczak

Załączniki do pobrania: