Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 29.07.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

– uzupełnienie terenu ażurami 95m2 płyt ażurowych na podbudowie z wypełnieniem piaskiem

– ułożenie 40mb krawężnika obrzeża wysokiego

– ułożenie 15mb krawężnika najazdowego

-skucie około 25m2 betonu wraz z wywozem

Wymiary i zakres prac może ulec niewielkim zmiana podczas realizacji.

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert: do 29.07.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:  Igor Hauke 660-512-386,