Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 1 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.09.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 1 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

– powierzchnia całkowita  do utwardzenia 600 m2 – korytowanie głębokość 30 cm

– położenie kostki brukowej grubość 8 cm z czego  410 m2 – miejsca postojowe

-wykończenie tłuczniem 190 m2 – dojazd

– ułożenie krawężników betonowych 8×20  – 113 mb

– ułożenie krawężników betonowych 15×30 – 87 mb

-prace dodatkowe  rozbiórka śmietnika, karczowanie krzewów wywóz nadmiaru ziemi

Wymiary i zakres prac może ulec niewielkim zmiana podczas realizacji.

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert: do 23.09.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:  Igor Hauke 660-512-386,