Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

II- etap wykonanie murków oporowych systemowych z tyłu budynku i uzupełnienie ziemią dłg 54 mb Wysokość murka około 60cm betonowy.

III etap- Wykonanie utwardzenia terenu na szczycie budynku płytami ażurowymi na podbudowie . Około 60 m2 plus obrzeża 15mb . Wypełnienie piach.

Wymiary i zakres prac może ulec niewielkim zmiana podczas realizacji.

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert: do 30.04.2021r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   Igor Hauke 660-512-386,  ihauke@mzbm.sosnowiec.pl