Zamówienia
„Wykonanie utwardzenia terenu – płytami ażurowymi, kostka brukową lub kratką drogową”. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 16.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie utwardzenia terenu – płytami ażurowymi, kostka brukową lub kratką drogową  „

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych lub kratki drogowej terenu pod  miejsca postojowe   o powierzchni około 350,00m2 wraz z wypełnieniem drobnym kruszywem ( kamieniem)

– wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej  8m x 20 m , powierzchnia około 160 m2

-montaż obrzeży 150 mb

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Wykopanie, wycinka  zieleni ( żywopłoty krzewy , wyrównanie terenu .

Termin składania ofert do dnia: 16.09.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – utwardzenie terenu Mireckiego 35

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy