Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej. Termin składania ofert do dnia: 12.05.2022 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu  płytami ażurowymi wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej.

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych 293 m2

– wykonanie chodnika z kostki brukowej  27 m2

-montaż obrzeży 31 mb

-montaż krawężników drogowych 37 mb

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Termin składania ofert do dnia: 12.05.2022 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – utwardzenie terenu Królowej Jadwigi 2

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: lbanski@mzbm.sosnowiec.pl