Zamówienia
„Wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe” dla WMN Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.11.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe”

Zakres prac:

– wykorytowanie terenu do 20cm wraz z wycięciem korzeni po drzewach i krzewach wraz z utylizacją

– wykonanie utwardzenia terenu z wykończeniem frezem bądź dolomitem 260 m2

– krawężniki betonowe 15×30 – 65 mb

Termin składania ofert do dnia: 15.11.2019

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK II 32 263 20 94          660512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy