Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem WMN Królewska 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 11.01.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królewskiej 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Utwardzenie terenu WMN Królewska 2

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych o wymiarach 190 m2

-montaż obrzeży 146 mb

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Termin składania ofert do dnia: 11.01.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – utwardzenie terenu Królewska 2

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Marek Radzikowski 32 263 20 94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy