Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem WMN Lotników 1AC w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lotników 1AC w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu  za budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lotników 1AC w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

*Ilość metrów do utwardzenia – 280 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie
*Utwardzenie tłuczniem drogowym na podbudowie 15cm pod samochody osobowe w ilości 150 m2
*Utwardzenie płytami ażurowymi z podbudową i wykorytowaniem 130 m2
*Obrzeże drogowe 250mb
*Nadmiar ziemi powinien być skalkulowany do wywozu.
*Wszelkie krzewy,ogrodzenia i inne przeszkody za wyjątkiem drzew powinny być skalkulowane do usunięcia.
*Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie.
Termin składania ofert: do 19.04.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 263-20-94   660 512 386 Igor Hauke