Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu.Termin składania ofert: do 28.02.2018r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do utwardzenia – 140 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Utwardzenie płyty ażurowe 8cm na podbudowie pod samochody osobowe ( nie mniej niż 15cm)
  • Obrzeże drogowe 28mb
  • Poszerzenie chodnika kostką brukową odcinka 47,5 m x 0,30 m – bruk w kolorze
  • Obrzeże wysokie 47,50 mb

Termin składania ofert: do 28.02.2018r. do godziny 15:00

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke