Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do utwardzenia – 22 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Utwardzenie płyty ażurowe 8cm na podbudowie pod samochody osobowe ( nie mniej niż 15cm)
  • Obrzeże drogowe 6mb
  • Ziemia pochodząca ze skarpy do rozplantowania na terenie Wspólnoty bez konieczności wywozu
  • Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 263-20-94   660 512 386 Igor Hauke