Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu WMN Kalinowa 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie utwardzenia terenu  przed budynkiem Kalinowa 5″

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych o powierzchni około 250 m2

-montaż obrzeży betonowych lub krawężników

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wycięciem i utylizacją asfaltu,  wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Termin składania ofert do dnia: 24.09.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – utwardzenie terenu Kalinowa 5

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 668325983,  wwaligora@mzbm.sosnowiec.pl