Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 16.12.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

I etap – wykonanie miejsca utwardzonego o wymiarach 2.5x 6 płytami ażurowymi na podbudowie 20cm wypełniane piachem

II- etap wykonanie murków oporowych systemowych z tyłu budynku i uzupełnienie ziemią długość 54 mb. Wysokość murka około 60cm betonowy.

III etap- Wykonanie utwardzenia terenu na szczycie budynku płytami ażurowymi na podbudowie . Około 60 m2 plus obrzeża 15mb . Wypełnienie piach.

Wymiary i zakres prac może ulec niewielkim zmiana podczas realizacji.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty i dokonania szczegółowych pomiarów.

Termin składania ofert: do 16.12.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:

Igor Hauke 660-512-386,

Zarząd Wspólnoty 518-332-085