Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu, wymiana nawierzchni drogi, wykonanie opaski wokół budynku dla WMN Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie robót budowlanych polegających na:

-ułożenie warstwy masy asfaltowej na drodze wokół budynku o powierzchni 324,32m2

-montaż obrzeży betonowych,  krawężników adekwatnie do powierzchni robót

– wykonanie opaski wokół budynku z kostki o gr. 6cm o powierzchni 47,57m2 w tym obrzeża betonowe 96,14 mb wraz z montażem listwy dociskowej fundamentowej

-utwardzenie terenu płytami betonowymi typu ażur o powierzchni łącznej 109,75m2

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

-wykonanie odwonienia liniowego o długości 12,4mb od strony ściany szczytowej gdzie usytuowane są garaże, remont 2szt murków oporowych przełożenie trylinki o powierzchni 80m2

W załącznikach do pobrania przedstawiono ilustrację graficzną robót do wykonania.

Termin składania ofert do dnia: 14.08.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – Kaliska 6 roboty budowlane

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: