Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu  za budynkiem WMN Patriotów 1 i 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Patriotów 1 i 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu  za budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 1 i 3 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do utwardzenia – 240 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Utwardzenie kostka brukowa szara 8cm na podbudowie pod samochody osobowe ( nie mniej niż 15cm)
  • Obrzeże drogowe około 50mb
  • Nadmiar ziemi powinien być skalkulowany do wywozu.
  • Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 263-20-94   660 512 386 Igor Hauke