Zamówienia
Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod wiatę śmietnikową dla WMN przy ul. Wspólna 3a

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Wspólna 3a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie utwardzenia pod wiatę śmietnikową z kostki brukowej – 6cm”

Zakres prac:

– wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej 6 cm – 11 m2

– krawężniki betonowe 15×30 – 10m

Termin składania ofert do dnia: 23.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32 360 40 60 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy