Zamówienia
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  dla WMN Targowa 16. Termin składania ofert:  01.04.2022 r.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Targowa 16  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  dla WMN Targowa 16”

Termin składania ofert:  01.04.2022 r.

Przedmiot zamówienia:

  • Wykonanie   wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu zgodnie z projektem technicznym oraz przedmiarem znajdującym się do pobrania na dole strony.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy!!!

cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Załączniki do pobrania: