Zamówienia
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych dla WMN Królowej Jadwigi 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych”

Termin składania ofert: do 05.09.2019

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego rurociągu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-wykonanie nowej instalacji wodnej -rurociąg w technologii PP

-montaż zaworów kulowych podpionowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego” WMN Królowej Jadwigi 2

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Referencje z ostatnich dwóch  lat potwierdzających wykonanie inwestycji (prace wodno kanalizacyjne). Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

Miejsce składania ofert : pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 360-40-60