Zamówienia
„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana dwóch pionów wod – kan WMN Szczecińska 10

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Szczecińskiej 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana dwóch pionów wod – kan ”

Termin składania ofert: do 30.06.2021

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego poziomu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-wykonanie nowej instalacji -rurociąg w technologii PP

-montaż zaworów kulowych podpionowych

-wymiana dwóch pionów wod – kan

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II –„„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody
w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana dwóch pionów wod – kan ”” WMN Szczecińska 10

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Kontakt: 32 363 32 13