Zamówienia
Wykonanie wymiany poziomu kanalizacyjnego dla WMN Wspólna 3a

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wspólna 3a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu kanalizacyjnego”

Termin składania ofert: do 18.09.2018

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego rurociągu kanalizacyjnego wraz z utylizacją

-wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej- rurociąg w technologii PVC

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –„Wykonanie wymiany poziomu kanalizacyjnego”

Referencje z ostatnich dwóch  lat potwierdzających wykonanie inwestycji (prace wodno kanalizacyjne). Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18