Zamówienia
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymianą poziomu kanalizacyjnego. WMN Mościckiego 28-30. Termin składania ofert: do 05.10.2018r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 28-30w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego”

Termin składania ofert: do 05.10.2018

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego rurociągu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-demontaż starego rurociągu kanalizacyjnego wraz z utylizacją

-wykonanie nowej instalacji wodnej -rurociąg w technologii PP

-wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej- rurociąg w technologii PVC

-montaż zaworów kulowych podpionowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego” WMN Mościckiego 28-30

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl                         500 85 55 88