Zamówienia
,,Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych”. WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert: do 21.02.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40 – 42 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Zakres prac:

  • demontaż starego rurociągu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.
  • wykonanie nowej instalacji wodnej -rurociąg w technologii PP
  • montaż zaworów kulowych podpionowych.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 21.02.2020
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK II -,,Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych ” Reymonta 40 – 42
Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt:
tel. 32 363 32 13