Zamówienia
„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych” WMN Jagiełły 2-2a-2b

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych”

Termin składania ofert: do 22.02.2019

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego rurociągu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-wykonanie nowej instalacji -rurociąg w technologii PP

-montaż zaworów kulowych podpionowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych” WMN Jagiełły 2-2a-2b.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18