Zamówienia
Wykonanie zabezpieczenia okienek piwnicznych w budynku WMN Lwowska 21-29 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 20.07.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Zabezpieczenie okienek  90 szt. okienek piwnicznych”

Zakres prac:

-bezinwazyjny montaż zabezpieczeń na okienka piwniczne  na budynku

– montaż do ramy okienek lub metodą nie ingerującą w elewacje budynku

– materiał nierdzewny odporny na korozje

Zobowiązujemy wykonawcę do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert do dnia: 20.07.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – okienka Lwowska

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy