Zamówienia
Wykonanie zabudowy otworów w pomieszczeniu garażu w budynku WMN Dęblińska 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dęblińska 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie zabudowy otworów w pomieszczeniu garażu.

Zakres prac:

-wykonanie i montaż ram z profili stalowych o wymiarach:

4,95 x 0,50 cm -1 sztuka

7,12 x 0,50 cm – 2 sztuki

z wypełnieniem z siatki stalowej powlekanej , zamocowanie w sposób trwały do ścian budynku.

W złączniku do pobrania  element przeznaczony do zabudowy.

Termin składania ofert do dnia: 28.10.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Stella Dryps 32 360 40 60,  sdryps@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki: