Zamówienia
Wykonanie zabudowy prześwitu pod budynkiem. WMN Kilińskiego 4C Termin składania ofert do dnia: 27.05.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4C  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie zabudowy prześwitu pod budynkiem

Przedmiar prac załączony do niniejszego ogłoszenia

– wygląd zabudowy analogiczny do zabudowy w  budynku WMN Kilińskiego 4B

– zobowiązujemy oferenta do przeprowadzenia wizji w terenie

Termin składania ofert do dnia: 27.05.2022r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II– zabudowa Kilińskiego 4C

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  cok2@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy