Zamówienia
„Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych 230 m2 wraz z projektem, wizualizacją” WMN Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert: do 23.03.2018r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych 230 m2 wraz z projektem, wizualizacją

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:
• Ilość metrów do zagospodarowania – 230 m2 – wielkość terenu do zagospodarowania może ulec niewielkiej zmianie
• Wykonanie wizualizacji, bądź rzutu z rozmieszczeniem roślinności plus wersja opisowa.
• Posianie trawy i wzmocnienie podłoża ( gleby)
• Nasadzenie roślin wieloletnich, kwitnących, nie wymagających szczególnej opieki

Termin składania ofert: do 23.03.2018r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu
Kontakt: 519-872-775 Agata Olszak-Mentel              660 512 386 Igor Hauke