Zamówienia
Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w otoczeniu budynku wielorodzinnego WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 07.05.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w otoczeniu budynku wielorodzinnego zgodnie z dokumentacja projektową do pobrania na dole strony.

Termin składania ofert: do 07.05.2021r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: 32 363 32 18 Ewa Mokrzycka

Załączniki do pobrania: