Zamówienia
Wykonanie zagospodarowania terenu WMN Niepodległości 11 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 17.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 11 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Niepodległości 11 w Sosnowcu”

W ramach niniejszego zapytania należy wykonać:

  1. Kosztorys ofertowy zagospodarowania zieleni zgodnie z załączonym projektem wraz z wizualizacją (do pobrania na dole strony).

Do nasadzeń należy wykorzystać materiał szkółkarski kilkuletni, bez uszkodzeń z zakrytym systemem korzeniowym, prawidłowo ukształtowaną koroną z zachowaniem charakterystycznego dla gatunków i odmian pokroju.

Miejsce wykonania:  ul. Niepodległości 11,  teren działki geodezyjnej o numerze 7342 obręb 0009 w Sosnowcu.

Termin składania ofert  do 17.09.2021r.

Kontakt telefoniczny 32 263 20 94 , ihauke@mzbm.sosnowiec.pl

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zagospodarowanie terenu WMN przy ul. Niepodległości 11, bądź przez adres mailowy: mgiemza@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Załączniki do pobrania: