Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich na podstawie opinii kominiarskiej 57/1/2019 z dnia 29.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 3ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie zaleceń kominiarskich na podstawie opinii kominiarskiej 57/1/2019 z dnia 29.05.2019″

W załączeniu opinia kominiarska.

Termin składania ofert do dnia: 7 sierpnia 2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32-363 32 18 Marcin Dziubiński, Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy