Zamówienia
,,Wykonanie zaleceń kominiarskich po kontroli w budynku WMN Kilińskiego 4-4A w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 28.02.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wykonanie zaleceń kominiarskich po kontroli w budynku WMN Kilińskiego 4-4A”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Zakres prac:

Udrożnienie przewodów kominowych w 4 lokalach zgodnie z załączony zaleceniem kominiarskim.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 28.02.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK II -,,Wykonanie zaleceń kominiarskich Kilińskiego 4-4A
Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Załącznik do pobrania:

Kontakt:
tel. 32 263-20-94