Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich po kontroli w budynku WMN Mikołajczyka 68 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mikołajczyka 68 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wykonanie zaleceń kominiarskich po kontroli w budynku WMN Mikołajczyka 68”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Zakres prac:

Udrożnienie przewodu kominowego pieca kuchennego dla lokali nr 2,4, poszerzenie przewodu kominowego oraz uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD  zgodnie z załączonym zaleceniem kominiarskim.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 30.04.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK I -,,Wykonanie zaleceń kominiarskich Mikołajczyka 68″
Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Załącznik do pobrania:

Kontakt:
tel. 32 360 40 60