Zamówienia
,,Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Grota Roweckiego 11 ”. Termin składania ofert: do 22.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 11 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Grota Roweckiego 11 ”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Zakres prac:

Wymienić uszkodzone drzwiczki wyciorowe 30 szt. w piwnicy.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 22.05.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK II -,,Wykonanie zaleceń kominiarskich Grota Roweckiego 11
Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt:
tel. 32 363 32 13