Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 8.12.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie zaleceń kominiarskich polegających na:

-uszczelnienie przewodu kominowego wentylacja kuchni z mieszkania numer 39 – 14mb alufolem

-uszczelnienie przewodu kominowego wentylacja łazienki z mieszkania numer 39 – 14mb alufolem

-montaż kratek wentylacyjnych 2 sztuki dla mieszkania numer 39

– montaż nasad kominowych- rurka z daszkiem oprawiona na rozecie dla mieszkania numer 39 na przewodach wentylacyjnych

– uszczelnienie przewodu kominowego dymowego pieca kaflowego z mieszkania numer 42 – 17mb masą SKD

-montaż drzwiczek wyciorowych (rewizyjnych) mieszkanie numer 42

Po wykonaniu prac należy przedstawić stosowną opinie kominiarską wydana przez Rejonową Spółdzielnię Pracy Kominiarzy.

Termin składania ofert do dnia: 8.12.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – Jagiellońska 3 -zalecenia kominiarskie

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: COK 1 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy